O autoru

                                                                                    Vukoman Vule Jevtović

Vulefoto

 

Živi i radi u Beogradu. Učestvovao je na mnogim kolektivnim izložbama. Do sada ima dve samostalne izložbe fotografija, od kojih je prva bila u galeriji u Kraljevu ,a druga izložba u ,,SKC-u” u Beogradu. Na konkursu časopisa Refoto, povodom izlaska stotog broja, izabran među “100 Naj” autora koji su se predstavili svojom fotografijom.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

glavna fotografija

Izložba časopisa Re-foto ,, 100 Naj ”

 

 
 

Foto smallModulacija telesnog, često se transformiše u duhovnu intimu koja ima svojstva makrokosmosa, preobraženog u mikrouniverzum, pleneći svojom jedinstvenošću i  potencijalnom kreacijom. Žensko telo postaje ogledalo stvaralačkog univerzuma.

Sledeći rozenkrojcerovačko koje iznosi Maks Hajndel:,,Oslobođenje kristalizujuće energije, duha koji se razvija, hemijske snage u materiji,menjaju kosmos u haos time što materiju vraćaju u njeno prastanje”; da bi  nanovo oživlljeni duhovi na početku njene objave mogli da učine novi prodor (napredak). Time možemo shvatiti ženu kao mističnog stvaraoca. Sam termin materija se izvodi iz latinskog mater, što znači majka. Samim tim ona postaje ona koja porađa stvarnost u njenoj mikroformi ( život u svim oblicima) i makro (duhovni podržitelj ostvarenog života). Vukoman Jevtović uzima nago žensko telo kao glavni motiv svojih fotografija, upravo naglašavajući navedena svojstva, ali i koristeći umetnost kao medijatora koji ne zavisi od estetskih kategorija.

Svojim radovima Jevtović zalazi iza predstavljenog i zalazi u metafizičku verifikaciju onog što se opaža; time nagost ženskog tela pored fizičkih dobija i druga svojstva kojima se ukazuje na kompleksnost teme. Neke od fotografija skoro da imaju skulptorski pristup ili sa druge strane koriste izrazito likovni jezik (logos), što nam samo potvrđuje da autor studiozno pristupa telu, jer ga definiše  kako u materijalnom, tako i u duhovnom obliku.

 
Gabrijel Savić Ra